Menu Sluiten

Privacy Regelement

Op het moment dat u zich bij mij aanmeld voor een coaching traject of voor hondenbegeleiding deelt u persoonsgegevens met mij. Ik vind het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom heb ik in deze verklaring voor u uiteengezet waarom ik uw persoonsgegevens nodig heb, hoe ik ermee omga en welke rechten u heeft. 

TeamKaneAtWork is een eenmanszaak. Ik ben de enige die toegang heeft tot uw gegevens. Ik houd mij aan mijn geheimhoudingsplicht.  Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan mij: info@teamkaneatwork.nl

Waarom TeamKaneAtWork gegevens nodig heeft.

TeamKaneAtWork verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om diensten aan u te kunnen leveren in de vorm van coaching, begeleiding één op één of met ondersteuning van mijn honden.
  • Om diensten aan u te kunnen leveren in de vorm van hondenbegeleiding of gedrags-ondersteuning voor uw hond.
  • Om u te kunnen bellen, whatsappen, of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren of om te kunnen overleggen.
  • Voor het afhandelen van uw betaling.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is steeds gebaseerd op een overeenkomst tussen u en TeamKaneAtWork en/of op basis van toestemming.

Persoonsgegevens die TeamKaneAtWork verwerkt :

 De categorieën van persoonsgegevens die ik verwerk zijn:
–              Voor- en achternaam
–              Adresgegevens

–              Geboorte datum

–              Telefoonnummer
–              E-mailadres

Indien hondenbegeleiding:
–              Naam, ras en geboortedatum van uw hond(en)

In het geval van coaching kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn dat ik iets meer informatie krijg over de gezondheid van de coachee. Ik probeer deze gezondheidsinformatie tot een minimum te beperken en ik leg deze informatie per definitie niet vast. Voor het overige worden geen bijzondere persoonsgegevens verzameld of vastgelegd.

Het bewaren van gegevens

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Regelmatig maak ik een back-up van mijn bestanden op een externe harde schijf. 

Alle gegevens m.b.t. een opdracht die ik tijdens het traject heb verzameld en vastgelegd worden na beëindiging van het traject uit het dossier verwijderd en vernietigd. De financiële administratie bewaar ik voor maximaal 7 jaar. Dat is een wettelijke verplichting.

 

Delen met anderen

TeamKaneAtWork verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

TeamKaneAtWork verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Websitebezoek

Op de website van TeamKaneAtWork worden geen bezoekgegevens geregistreerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Stuur een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar info@teamkaneatwork.nl.

Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

TeamKaneAtWork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TeamKaneAtWork verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met mij op via info@teamkaneatwork.nl

Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden gepubliceerd op mijn website: www.teamkaneatwork.nl.