Menu Sluiten

Specialisatie autisme

Coaching

Ouder(s) van een jongere met autisme

Hulp zoeken is het moeilijkste wat er is. Je wilt het liefste alles zelf oplossen, maar soms lukt dat niet meer.

Het is begrijpelijk dat je er weer als een berg tegen op ziet om na een lange werkdag naar huis te gaan. Daar ben je klaar met je werk maar thuis wacht nog een hele uitdaging. Thuis waar een jongere met autisme aanwezig is die waarschijnlijk gedurende de dag op school al een punthoofd opgelopen heeft. Dan kan één verkeerd woord genoeg zijn voor een uitbarsting. Hoe die eruitziet is voor iedere jongere verschillend. Als ouder(s) zijnde van een jongere met autisme ben je soms de wanhoop nabij.  Er is een diagnose gesteld en vervolgens word je zonder begeleiding hierin weer naar huis gestuurd. Je voelt je misschien wel verdrietig, of boos?  En nu?

Je hebt het gevoel niet te weten waar je moet beginnen en wat wel en niet goed is om te doen. Waar begin je? En vooral hoe? Hoe pak je dagelijkse dingen aan zonder dat je zelf helemaal leeggezogen wordt? Je mag blij zijn als je jongere is aangemeld voor begeleiding. Maar helaas kunnen de wachtlijsten behoorlijk oplopen en in die tussentijd weet je niet meer hoe je alle balletjes hoog moet houden. Je raakt uitgeput en binnen de kortste keren zit je vast in een vicieuze cirkel.  TeamKaneAtWork vindt het enorm dapper dat je deze stap om hulp te zoeken durft te maken en daarom vind ik dat je binnen een week terecht moet kunnen voor een kennismakingsgesprek bij mij.

Jongere/jongvolwassene met autisme

Voel je je vaak onbegrepen? Hoor je op school vaak: je moet eens beter opletten? Zit eens stil, kijk me eens aan, je mag wel beter je best doen!? Of is het voor jou tijdens je werk of stage niet duidelijk wat er van je gevraagd of verlangd wordt? Raak je overprikkeld door alles wat er gedurende de dag gebeurt? Heb je het gevoel dat je hoofd overvol raakt? Als jongere of jongvolwassene met ASS zal je vaak op voorgaande vragen Ja kunnen antwoorden. Dan kan TeamKaneAtWork jou helpen. Voor hulp te zoeken is moed nodig. Je zegt eigenlijk, ik weet het niet meer, kun je me helpen? Het antwoord is uiteraard Ja dat wil en dat kan ik. Allereerst spreken we af op een plek waar jij je prettig voelt voor een intakegesprek. Dan kijken we of er sprake is van je veilig voelen, vertrouwen in elkaar hebben en of we een klik met elkaar hebben. 

Wij vinden dat heel belangrijk en dit vormt de basis van respectvol met elkaar omgaan. Als dat voor jou allemaal klopt dan gaan we aan de slag. Ik luister goed naar je en denk met je mee.

Vervolgens sluiten ik aan bij de dingen waar jij behoefte aan hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: omgang met andere mensen, werken aan je zelfvertrouwen, leren je grenzen aan te geven, voor jezelf op te komen. En waarschijnlijk weet jij nog veel meer dingen. Maar ik wil je vooral structuur bieden en ik doe dat volgens de methode van “Geef me de Vijf”. 

(Hier moet het volgende duidelijk voor je zijn: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe)

Zie je dat zitten? Je kunt binnen een week bij TeamKaneAtWork terecht voor een kennismakingsgesprek.