Menu Sluiten

Autisme, Trauma en Rouw

Alles wat je nodig hebt , heb je altijd bij je.

Weerbaarheid

Specialisatie autisme

TeamKaneAtWork is ook gespecialiseerd in het geven van weerbaarheidstrainingen voor jongeren/jongvolwassenen met autisme. Het is een trieste waarheid dat jongeren met autisme vaker worden gepest en minder weerbaar zijn dan anderen. Belangrijk thema in deze training is daarom ook: bewustwording van eigen emoties en energie. Het uiten en leren omgaan met emoties. Omgaan met spanning en spannende situaties, eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven. Maar ook het respecteren van andermans grenzen.
Ik train in een prikkelarme zaal of buiten en gebruik daarbij diverse materialen en vaak ook mijn hond. Ik maak gebruik van een time-out plek om het allemaal even te laten zakken als het teveel wordt. Een observatieplek om van afstand de oefening te bekijken als alles nog te spannend is. Kleine dingen die kunnen helpen tijdens een training.
Ondersteuning van de oefeningen door pictogrammen en een gestructureerd programma waarvan een oefening wekelijks vervangen wordt door een nieuwe oefening. Dit doe ik om rust en voorspelbaarheid mogelijk te maken. Op deze manier probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij de jongere met autisme. In de uitleg en omgang met de jongeren maak ik zoveel mogelijk gebruik van de methodiek van “Geef me de Vijf” waarin altijd voor de jongere helderheid en structuur geboden wordt in het wie, wat, waar, wanneer en hoe.
Mijn achtergrond als coach gebruik ik om direct te kunnen inspringen op alles wat zich aandient tijdens een training, ervaringen van de jongeren en het gevoel wat daarbij opkomt bespreekbaar maken. Hierbij zorgen we dat we nooit het welzijn van de ander uit het oog te verliezen.

Een cursus bestaat uit een intakegesprek, 8 trainingen van een uur en een afsluitende evaluatie training. Om voldoende aandacht aan de jongeren/jongvolwassenen te kunnen geven bestaat deze training uit maximaal 4 deelnemers. We willen de groep niet te groot maken i.v.m. drukte en de daarbij gepaarde prikkels. Individuele training is ook mogelijk.

time out
grens aangeven

Trauma en Rouw

Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met een traumatische gebeurtenis in zijn leven. Het is dan fijn als je liefdevolle mensen om je heen hebt die je opvangen en daarbij proberen te helpen. Soms is dat niet genoeg en is er extra behoefte aan steun en therapeutische begeleiding.

Langdurig bloot staan aan een traumatische ervaring laat een afdruk in de hersenen achter waardoor er emotionele schade kan optreden. Dit kan gepaard gaan met heftige reacties op ogenschijnlijke onschuldige situaties. Maar trauma kan ook zorgen dat er blokkades optreden in het lichaam. 

Het is fijn dat een training vanuit Rots en Water ingezet kan worden en een bijdrage kan leveren aan de begeleiding hiervan. We kunnen werken aan meer zelfbeheersing, zelfvertrouwen en de emotieregulatie. Het kan zelf helpen in de afname van een depressie.

Deze trainingen zijn altijd individueel omdat ik vanuit veiligheid en vertrouwen wil werken en mijn aandacht volledig op jou kan richten. 

Alles wat je nodig hebt, heb je altijd bij je.

Je voeten om stevig op te staan, en je ademhaling. Rust in je buik door lage ademhaling geeft rust in je hoofd.